Vi hjælper mennesker med at bevare et godt og sundt helbred

Men på en helt naturlig måde!

Redox signalmolekyler spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om din sundhed og dit helbred.

Når du f.els. får almindelig medicin, som du får hos din læge eller på apoteket, bekæmper det bakterier, virus osv., hvilket jo er godt for dig, men i processen går det hårdt ud over dine celler. Samtidig understøtter almindelig medicin IKKE din krops egne selvhelbredende evner.

Din krop har allerede et fantastisk system til at helbrede sig selv, så hvorfor ikke understøtte det, så kroppen kan reparere sig selv.

Når din krop nu kan helbrede sig selv, hvorfor bliver du så stadig syg?

Der findes hovedsagelig 2 årsager!

Den ene årsag er at du bliver ældre. Da du blev født, producerede du 100 % Redox signalmolekyler. Allerede fra 12 års alderen begynder denne produktion at falde og jo ældre du bliver jo færre molekyler har kroppen til at reparere sig selv. Ved 70 års alderen er produktionen helt nede på 10 – 15 %. Det er grunden til, at ældre mennesker har sværere ved f.eks. at hele sår og har lettere ved at blive syge end yngre mennesker.

Den anden årsag er de påvirkninger/belastninger, du kommer ud for gennem livet. Belastninger kan være stress, hård motion, dårlig kost, tilsætningsstoffer, kemisk medicin, rygning, for meget sol og den luft du indånder. Alle disse faktorer påvirker og skader dine celler.

Jo flere af disse belastninger, du bliver udsat for, jo flere Redox signalmolekyler skal du bruge for at reparere de beskadigede celler. Har din krop ikke nok Redox signalmolekyler, kan cellerne ikke reparere alle de beskadigede celler!

Hvis denne tilstand fortsætter, risikerer du at der vil opstå vedvarende  sygdomstilstande i cellerne. Når cellerne bliver syge, produceres der færre Redox signalmolekyler og på den måde er du kommet ind i en ond cirkel, hvor det kan være svært at genoprette sunde og raske celler.

Det er derfor vigtigt at minimere disse påvirkninger, så cellernes selvhelbredende funktioner kan følge med  og derved mindske risikoen for vedvarende sygdomme. Du kan desværre ikke undgå negative påvirkninger i et moderne samfund. Udstødning fra biler og stråling fra mobiltelefoner og trådløse netværk er svære at undgå. Tilsætningsstoffer i din mad og dit tøj kan kan heller ikke undgås, så det gælder om at minimere disse påvirkninger så godt som muligt.

Læs mere