Betingelser214x214H A N D E L S B E T I N G E L S E R

In2care aps 15. Maj 2015

 

 

 

Produktinformation:

På in2care.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til in2care.dk via info@in2care.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt In2care aps accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på in2care.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra in2care.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til in2care.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og in2care.dk er først indgået, når in2care.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

Via bankoverførsel eller Mobil Pay, oplysninger om konto og Mobile Pay fremgår ved bestilling af vare på  in2care.dk. Varen afsendes først nå vi har det indbetalte beløb på vores konto.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Ved køb af RayGuard produkter gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

in2care.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for in2care.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og in2care.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til In2care’s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for in2care.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

In2care.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Meddeler køber in2care.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler in2care.dk det modtagne beløb. Køber kan kun fortryde køb hvis varen er uåbnet og ikke taget i brug.

Varen skal således returneres i original emballage. Forsendelsesomkostninger er for købers regning.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

In2care aps betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.in2care.dk drives af firmaet:

In2care aps  CVR nr: 19493539

TELEFON 28194576, Strandlystvej 14 A, 3600 Frederikssund

 

 

Forbehold for ændringer:

In2care aps forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Links:

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk