+4528194576 asea@in2care.dk

Den kemiske sammensætning

Asea er en helt ny måde at tænke på i forhold til det, som vi er vant til fra traditionel medicin. Den kemiske sammensætning af Asea er H2O og NaCI. Disse bliver igennem en elektrokemisk proces (ligesom den som sker i cellerne) brudt ned til frit flydende atomer. Dvs. hydrogen-, oxygen-, natrium- og kloridatomer. Disse bliver herefter sammensat på ny i nye kombinationer. Disse er, hvad vi definerer som Redox Signalmolekyler. Man ved, at der bliver skabt mindst 8 sæt, dvs 16 i alt, som man kender til. Disse er enten positivt ladet eller negativt ladet. De to typer (positiv og negativ) er hhv reaktive iltforbindelser (ROS) eller reduceret iltforbindelser (RS). Af molekyler som bliver produceret kan bl.a. nævnes: Hydrogenperoxide (H2O2), Oxygen (O2), Superoxide (O2H), Hypoclorsyre (HOCI) og Nitrogenoxid (NO).

error: Content is protected !!